Smok wawelski

Warszawa jest stolicą Polski, ale przez długi czas stolicą był Kraków. Piękne i stare miasto. I też nad Wisłą.
Właśnie z Krakowa przyjechał do nas pan Krzysztof ze swoim teatrem. To wielkie pudło z lalkami. I pan Krzysztof z pomocą tych lalek opowiada różne historie.
Nam opowiedział legendę o smoku wawelskim.
To było wielkie smoczysko i dużo jadło, z czego był wielki kłopot. I nikt nie widział, jak sobie z tym poradzić, ani rycerze ani mędrcy, no nikt.
Dopiero pewien szewczyk wpadł na sprytny pomysł…
Ale nie powiem jaki, przeczytajcie sobie w książce.
A potem zapraszam na spacer na Stare Miasto. W Warszawie też mieszkał smok, nieduży, ale groźny. A nazywał się Bazyliszek…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *