O nas

Oodział Przedszkola Niepublicznego „Agatka” przy ulicy Mlądzkiej 27 rozpoczął działalność we wrześniu 2011 roku. 

Od samego początku stawiamy na wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki stałej współpracy 
z artystami i instytucjami kulturalnymi dajemy dzieciom możliwość twórczego kontaktu ze sztuką w jej najlepszym wydaniu. W przedszkolu regularnie odbywają się zajęcia prowadzone przez absolwentów Akademii Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Od dwóch lat współpracujemy z Instytutem Teatralnym w Warszawie. 

Jednocześnie dbamy o jednolitość procesu wychowawczego w domu i w przedszkolu. Stawiamy na otwartość w kontaktach z rodzicami, których aktywnie włączmy w życie przedszkola. Otaczamy opieką pedagogiczną i psychologiczną zarówno nasze dzieci, 
jak i ich rodziców od pierwszych dni w przedszkolu, aż do momentu wyboru szkoły.  

W każdej grupie z dziećmi pracują jednocześnie dwie nauczycielki realizujące zadania dydaktyczno-wychowawcze wg swoich autorskich koncepcji, spójnych z wytycznymi zawartymi w podstawie pgoramowej MEN. Przedszkole jest zarejestrowane w Biurze Edukacji m. st. Warszawy pod numerem PN 220. Oznacza to, że podlegamy stałemu nadzorowi Kuratorium Oświaty i Wychowania, co jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego naszej placówki.